Legetøjs med hjemmefra


Børnene må gerne medbringe deres private legetøj hver dag.

For nogle børn kan det være trygt at medbringe et stykke legetøj.  At have et stykke legetøj med hjemmefra er en måde, at forbinde hjem og institution på, som har en stor betydning for mange børn, og det medbragte legetøj kan også understøtte barnet sprogligt i samspillet med voksne og børn. 

Legetøj kan også fungere som inspiration til legen i institutionen og som en mulighed for at øve sig i de konflikter, der kan opstå, når noget skal deles, lånes eller vises frem.

Vi har dog valgt at begrænse mængden af medbragt legetøj til, at børnene må have legetøj med der kan være på deres rum i garderoben. Dette skyldes dels pladsproblemer i garderoben, dels at det kan være svært for børnene at holde øje med meget legetøj.

Hvis det medbragte legetøj skaber større problemer for barnet enten i form af konflikter, barnet er afhængig af legetøjet dagen igennem, eller at det tager overhånd og hele værelset skal medbringes hver dag, tager personalet kontakt til forældrene. I en dialog med forældrene aftales det, hvordan situationen skal håndteres og barnet kan hjælpes videre.

Ofte finder vi ved lukketid en del privat legetøj. Hvis I skriver navn på legetøjet er det nemmere at finde ejermanden, hvis det er bort kommet.

Legetøjs våben må gerne medbringes – vi leger med våben på legepladsen.

Der kan i perioder være specielle regler, hvis børnegruppen har svært ved at administrere ovenstående.