Idrætsbørnehaven, som har til huse ved Kolding hallerne, samarbejder med flere institutioner - heri blandt os! 

1 gang i ugen bliver en flok børn hentet med bus og kørt til hallen, hvor vi har mulighed for at bruge de faciliteter og redskaber der findes her. 

Det giver en unik mulighed for at skabe nye lege, blive inspireret af de andre institutioner og få brugt kroppen på en ny og spædende måde. 

Vores storebørnsgruppe er dem, som primært deltager i Idræt på tværs, men i perioder af året får også børn fra mellemgruppen mulighed for at deltage. Børnene ser frem til denne oplevelse, hvor også busturen har værdi i sig selv.