Hverdagen

Sygdom

Mange børn samlet på samme sted vil i perioder give spredning i virus mm. 

Vi gør vores for at lære børnene at vaske hænder, spritte af, lære at hoste i armen osv, men børnene kan ikke undgå at have en sygdag i ny og næ. 

Barnet skal kunne følge en almindelig hverdag i institutionen, og ellers vil vi kontakte jer, så barnet kan komme hjem i rolige omgivelser og blive frisk igen. Det er ikke rart at være omgivet af en masse leg og støj, hvis man ikke er frisk! 

Vi kontakter jer kun, når vi vurderer, det er for barnets bedste at blive hentet. Vi kigger på barnets tilstand og ikke kun på om barnet fx har feber. 

Vi modtager ikke børn, som om morgenen fx har fået Panodil for at nedsænke feber, da det vil betragtes som, at barnet ikke er klar til at følge hverdagen.

Det er vigtigt, at I som forældre, har taget stilling til, hvordan I bedst kan støtte op om dette, da børn sendt for tidligt afsted i institution ofte bider sig selv i halen med nye sygedage. 

Vi hænger opslag op ved indgangene, når vi har mange børn med samme symptomer/sygdom.
Det er vigtigt, at  retnings linjer for, hvornår barnet må komme i institution igen, følges, da der ellers er større risiko for, at personalet også rammes af sygdom.