Når barnet starter i Under Egen, vil vi gerne have en opstartssamtale med jer forældre (uden børn), hvor vi fortæller om hverdagen på barnets kommende stue, og hører noget om, hvad jeres barn har af behov og hvordan vi bedst modtager barnet. 

Efter ca 3 måneder tilbyder vi jer en opfølgende samtale, hvor vi sammen kan evaluere barnets opstart. 

Når barnet skifter fra vuggestuen til børnehaven, vil I blive tilbudt at være med til overlevering - som udgangspunkt med en personale fra den stue barnet forlader og den nye kontakt pædagog. 

Når barnet skifter fra mellemgruppen til storebørnsgruppen, vil der - hvis der er behov - også være mulighed for at deltage i overleveringen. 

Inden barnet skal i skole, vil vi også tilbyde en kort afsluttende samtale. 

Ellers er det vigtigste for os, at I i hverdagen altid kan bede om, at vi sætter os sammen og får en dialog om barnets aktuelle udvikling og trivsel. Vi vil også tilbyde dette, hvis vi vurderer den daglige dialog "på gangen" ikke er nok.

Nogen gange giver det mest mening at skabe et rum, hvor der er ro og uden "børne ører". Det kan være om stort og småt - og vi vil langt hellere forebygge end pludselig have store dilemmaer, hvis det kan undgås.  

En gensidig, faglig og åben kommunikation er altid for barnets bedste!