Forældresamarbejde

Jeres barn er afhængig af, at vi har et godt samarbejde med jer forældre, for at barnet kan trives og udvikle sig optimalt.

I skal have tillid til, at vi vil barnet det bedste, og at vi passer godt på barnet, hvis I skal kunne være trygge ved at aflevere jeres dyrebareste eje til os i en stor del af dagen. 
Derfor er I også utrolig vigtige for os! 

Det er vores ansvar - og vi er forpligtigede til - at sikre os, at jeres barn udvikler sig optimalt. Det betyder, at vi skal sætte barnets trivsel og udvikling højest og agere, hvis barnet viser tegn på, at noget er svært. 

Hvis vi ser noget ved barnet, som vi vurderer, vi skal blive klogere på, vil det altid starte med dialog med jer. Nogen gange er det nok, at vi får sat nogle ord på og set på hvordan vi med fælles indsats kan hjælpe barnet videre. 

Andre gange har vi brug for sparring. Det vil også ske i et samarbejde med forældrene. 

Det daglige samarbejde vil I have med stuens personale, men døren til kontoret er "altid åben" hvis I får brug for at inddrage ledelsen. Det kan være noget I undre jer over, gerne vil vide mere om eller synes er svært. Kom hellere en gang for meget end for lidt! 

I det hele taget er en åben dialog alt afgørende, og vi vil gøre vores bedste for, at I altid føler jer mødt og hørt i vores samarbejde.