Samarbejde

I dagligdagen er samarbejdet med forældrene altafgørende. 

Derudover har vi samarbejde med PPR, hvor der er tilknyttet tale/høre konsulenter, psykologer, fysioterapeuter mm. Dette gør vi for at sikre os, at vi har de kompetencer der skal til, for at udvikle barnet optimalt. 
Dette vil altid ske i et tæt samarbejde med forældrene.

Vi samarbejder også med skolerne, dagplejen, familieafdelingen, børnepsyk og andre der må have berøring med barnet/familien. Dette altid med udgangspunkt i barnets behov.