Læs i bilaget om Kolding kommunes retningslinjer for test af børn og hvilke værktøjer der bruges i alle dagtilbud i Kolding.